הסכם חלוקת עזבון על ידי נוטריון מוסמך – קווים לדמותו

הסכם חלוקת עזבון נעשה כאשר צאצאים של הורה מסוים או זוג הורים נותרו ללא צוואה, והם מבקשים לחבר הסכם חלוקת עזבון ביניהם על מנת לא לנהל אותו במשותף, לשמור איש על פרטיותו של אחיו, ולמנוע חיכוכים מיותרים. הסכם חלוקת עזבון נכנס לתוקף גם כאשר יש צוואה. ההוא פשוט אומר שהצוואה תקוים כלשונה, באמצעות צו קיום צוואה. במידה והיורשים לא מרוצים מהצוואה ומבקשים לשנות בה פרטים, יידרש הסכם חלוקת עזבון מחודש בטרם מוציאים צו קיום צוואה.

מגבלות הסכם חלוקת עזבון

ההסכם יכול להיעשות רק בין האחים שהם צאצאיהם של הנפטרים. ההסכם לא יכול לכלול פריטי רכוש שלא מהעיזבון. למשל, אם אחד האחים מציע למסור לו את כל הבתים של ההורים המנוחים, בתמורה לבתים אחרים שהוא יקנה בעתיד, לא ניתן לנסח הסכם שכזה על פי חוק. הפריטים חייבים להילקח אך ורק מהכתוב בעזבון המקורי. בנוסף, על ההסכם להיות מנוסח טרם חולק העזבון, כלומר לפני שמנפיקים צו קיום צוואה.

ביטול הסכם חלוקת עזבון

כמו כל הסכם, גם מסמך זה הוא בסופו של דבר חוזה, וכמו כל חוזה, יש חריגים המובילים לביטולו. החריג הראשון הוא כאשר ישנה הסכמה בין הצדדים לבטל את ההסכם. החריג השני, והפחות אפקטיבי, הוא כאשר אחד האחים או יותר, אך לא כולם, אינם מרוצים ומבקשים לבטל. הם יכולים לעשות זאת באמצעות תביעה לבית המשפט בבקשה לבטל. התביעה הזו צפויה להיות ארוכה, כי האח התובע צריך להוכיח את הפרטים בסיבה לפיה הוא מבקש לבטל, ולעמוד בתנאים כגון שיהוי, התיישנות וכד'. מומלץ שלא להגיע למצב שכזה, אלא לחתום עם האחים שלכם אך ורק לאחר מחשבה ארוכה ועמוקה ושלמות פנימית לגבי הסכם חלוקת עזבון.

עוד על שינוי בעלות על רכוש: יפוי כוח מתמשך – כדאי לדעת

יפוי כוח מתמשך מאפשר לבעל עסק להעביר את ניהולו לאדם אחר במידה והוא יגיע למצב של אי כשירות לקחת החלטות בתוכו. בצל משבר הקורונה, נעשתה פנייה למשרד המשפטים מטעם בעלי עסקים לאפשר את חיבור המסמך הנוטריוני הזה בלי להיפגש עם נוטריון בשל הצורך שקם להעביר בעלויות על עסקים עקב חדלות הפירעון שיצר המשבר. יפוי כוח מתמשך נקבע על ידי בעל העסק מייפה הכוח. הוא קובע מי יהיה מיופה הכוח שלו ובאלו נסיבות הוא ייקח אחריות על העסק.