מימוש חלוקת רכושו של נפטר באמצעות הוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה

הוצאת צו ירושה הוא הליך שבנים של הורים שנפטרו רשאים לבקש מבית המשפט ליישמו במידה ולא נמצאה צוואה לאחר פטירתם. בהוצאת צו הירושה נקבעת חלוקת הרכוש. הדבר יכול להיעשות דרך האחים עצמם או בהתערבות בית המשפט בליווי עורכי דין בהינתן מחלוקות. במידה וההסכמות התהוו, וניתן לקיים צוואה מופק צו קיום צוואה. מאותו רגע, לא ניתן לחלק מחדש את העזבון.

הוצאת צו ירושה – הליך התערבותי יורידי שנעשה כאשר המשפחה נותרה ללא צוואת ההורים

כאשר אנשים נפטרים ולא משאירים אחריהם צוואה, הבנים שהיו אמורים להיות היורשים יכולים לבקש הוצאת צו ירושה. הדבר יכול להיעשות מול בית המשפט לבקשת עורך דינם של האחים. במידה והגיעו להסכמה, מומלץ לעגן אותה בהסכם חלוקת עזבון. במידה ואין הסכמה של כל האחים על ניתוב הרכוש המשותף, תוגש הבקשה לבית המשפט שיידרש להתערב בסוגיה, כשכל צד בין האחים תובע את הרכוש שהוא רוצה להיות בעליו.

צו קיום צוואה – למימוש צוואה קיימת או חלוקת ירושה ללא צוואה

צו קיום צוואה הוא ההגשמה בפועל של הצוואה שהותירו אחריהם ההורים המנוחים. זוהי פקודה ליישום בפועל של הצוואה ומסירת פריטי הרכוש ליורשים. במידה ואין צוואה, יש לבקש מבית המשפט הוצאת צו ירושה ורק לאחר פסיקתו בתחום (או הגעה של האחים להסכמה ללא התערבות בית המשפט), מופק צו קיום צוואה. מרגע שהוא מופק קשה לפתוח אותו ולממש הסכם חלוקת עזבון מחדש.

מגבלות דיון על ירושת המנוחים

במגבלות הדיון על עתיד הירושה, לא ניתן להכניס פריטים שלא שייכים לעזבון. לא ניתן לדון בסוגיה אם כבר הופק צו קיום צוואה, ובכך – הדיון מוגבל רק למשפחות שנותרו בלי ירושה, לא הופק צו עבורה ועם פריטי הרכוש מהעזבון בלבד. אח מסוים לא יכול להציע שהוא יקבל, למשל את כל הרכוש, וישלם ליתר אחיו בדירות שהוא יקנה להם בעתיד. הדירות הללו לא היו חלק מהעזבון ולכן הן לא יכולות להיכנס להסכם חלוקת עזבון. לכן, כאשר אתם יורשים רכוש מההורים, לפני שאתם נגשים להוצאת צו ירושה, בדקו שההבנות ביניכם מתאימות להליך. השתדלו להתרכז רק ברכוש העיזבון ולהשאיר את שאר הרכוש שבבעלותכם מחוץ לתחום להימנעות מקשיים משפטיים בנושא.