חישוב החזר מס באמצעות מחשבון ייעודי

מתי נוצר מצב שרשויות המס חייבות החזר מס לנישום? לצערכם (ומיד תדעו מדוע זה לא משהו חיובי) זה עשוי לקרות לא מעט, ואתם אתם מחליפי-עבודות סדרתיים אז ממש כל שנה. הסיפור הוא פשוט. מגיע אדם עם 2-3 משרות ומבצע תיאום מס. הוא מדרג, כנדרש, את המעסיקים מלמעלה למטה על פי סדר הרווחיות שלהם. המעסיק הרווחי ביותר נרשם בשורה העליונה בטופס תיאום מס, כלומר כמעסיק עיקרי, ויתר המעסיקים בשורות שמתחת, כמעסיקים משניים. פקיד השומה קובע שעל משרה בעסק או בארגון של המעסיק העיקרי העובד לא ישלם מס אלא יקבל 2.25 נקודות זיכוי, למעט מצב בו השכר מראש גבוה ממדרגת הפטור הראשונה. על יתר המשרות הוא קובע מס של 4-13% מהשקל הראשון. משרות שדווחו קרוב יותר לשורה של המעסיק העיקרי ישולמו 4% ומשרות רחוקות יותר יתקרבו ל- 13%. ומה קורה אם במהלך השנה מצאתם עבודה שהמשכורת בה גבוהה מכל עבודה אחרת, כולל מהמעסיק העיקרי?

האיסור לשנות מעסיק עיקרי בתיאום מס שנתי יוצר את המציאות של החזרי מס

פקיד השומה לא יכול לתאם מס מחדש מרגע שאושר המעסיק העיקרי. כאשר המעסיק העיקרי מאושר, לא ניתן לשנות אותו גם אם מצאתם עבודה בשכר הרבה יותר גבוה ממנו. השכר על אותה עבודה ילך, בחלקו הלא מבוטל, לתשלום מס של עשרות אחוזים ויירשם אוטומטית כאחרון בטבלת תיאום המס. בסוף השנה, יש לפנות ליועץ מס או לערוך על פי הקריטריונים של רשות המיסים חישוב החזר מס לצורך הסדרתו בפועל בשנה הבאה.

חישוב החזר המס כתוצאה מתיאום מס עם גבייה עודפת בשנה קודמת

הפעולה מתבצעת באמצעות מחשבון החזר מס שנמצא בשימוש פעיל בחלק ניכר ממשרדי רואי חשבון ויועצי מס. ניתן לערוך את החישוב גם בעצמכם על פי הקריטריונים המתפרסמים מדי שנה באתר רשות המיסים. את ההחזר יש לחשב בהתאם לשני פרמטרים: ההכנסות שלכם ברוטו, לפני הגבייה, וסך הגבייה הכולל שיושם בפועל מדי חודש. ניתן לחשב חודש בחודשו או לסכם את השנה כולה. מחשבון החזר מס מחזיר את תוצאת ההחזר שנמצא כי מגיעה לכם. בטופס החזר מס, יש למלא את העמודות המבוקשות למילוי, שכר ברוטו וגבייה מסוכמת. פקיד השומה יערוך חישוב דומה לשלכם, יגיע לתוצאה הצפויה ויאשר את ההחזר. מכתב על כך יישלח לכתובתכם ולאחריו הכסף יועבר לחשבון הבנק שלכם בתאריך שיצוין בו.