מה כוללת בדיקת פוליגרף?

בדיקת פוליגרף מורכבת משלושה שלבים נפרדים:

 1. שלב טרום המבחן (איסוף מידע, ניסוח שאלות / הצהרות רלוונטיות)
 2. שלב המבחן / בדיקת הפוליגרף ואיסוף התרשימים שתצור מכונת הפוליגרף במהלך הבדיקה
 3. שלב ניתוח הנתונים והסקת המסקנות של החוקר לאחר ביצוע בדיקת הפוליגרף. ‏

שלב טרום המבחן

‏בשלב ראשון החוקר צריך לבצע מספר פעולות על מנת שיהיה מוכן לקראת הבדיקה בצורה הטובה ביותר:

 • ‎לקבל את גרסת הנבדק לגבי העובדות לגבי הנושא הספציפי הנחקר
 • לנסח ולעיין עם הנבדק את כל השאלות שישאלו במהלך בדיקת הפוליגרף.
 • להודיע ​​לנבדק שהליך הפוליגרף יוקלט באודיו ווידאו (למטרות איכות ולאחר מכן יימחק עם כל התרשימים שנאספו או כל מידע אישי בתוך 24 שעות לאחר השלמת הבדיקה למטרות אבטחה)
 • להשלים את הניירת הנדרשת והחתימות הדרושות מצד הלקוח
 • לוודא שהנבדק מבין מדוע הוא מתבקש לבצע בדיקת פוליגרף
 • לענות על כל שאלה שיש לנבדק
 • לייעץ לנבדק על זכויותיו החוקתיות, על זכותו לייעוץ משפטי המשמעות של תוצאות הבדיקה
 • לספק לנבדק הסבר מפורט על הליך הפוליגרף וכן על מכשיר הפוליגרף ומרכיביו
 • לקבוע את ההיסטוריה הגופנית, הפסיכולוגית והפיזיולוגית של הנבדק על מנת לקבוע אם הוא כשיר לעבור בדיקת פוליגרף ‏

שלב המבחן / בדיקת הפוליגרף ‏

בדיקת הפוליגרף מתחילה. רגע לפני תחילת הבדיקה, שרוול לחץ הדם ינופח ללחץ של 60 מ"מ. לאחר מכן הבוחן ישאל את הנבחן את סדרת השאלות שנוסחו ונבדקו במהלך הריאיון לפני המבחן. סדרת שאלות זו תישאל לפחות שלוש פעמים. כאשר הנבחן עונה על השאלות, הנתונים הפיזיולוגיים שלו נאספים, נמדדים ונרשמים באופן רציף על ידי מכשיר הפוליגרף.

שלב ניתוח הנתונים והסקת המסקנות ‏

בשלב אחרון זה, הבוחן ינתח ויעריך את הנתונים הפיזיולוגיים ויקבע האם הנתונים מעידים כי הנבדק דובר אמת, משקר או שהתוצאות הן לא חד משמעיות.‏ הבודק ימסור לנבדק את תוצאת בדיקת הפוליגרף וידון עמו בתוצאה זו כך שהוא יבין לעומק את הסקנת המסקנות של החוקר ואיך הוא הגיע אלי